Anexa nr. 1, 2 și 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022