Clima

Clima este continental moderată, sub influenţa vânturilor de vest şi a procesului de fohnizare a aerului, care se caracterizează prin veri călduroase şi lungi şi ierni mai blânde.
În zonă se fac resimţite procesele de fohnizare a aerului, care au loc la periferia vestică a Munţilor Apuseni. Acestea îşi datoresc prezenţa influenţei circulaţiei vestice, în timpul căreia masele de aer mai umede de origine oceanică traversând Munţii Apuseni, cu înălţimi ce depăşesc 1800 m, pierd umezeala, astfel încât în descendenţa lor pe versanţii estici se încălzesc şi se usucă determinând un timp senin, absenţa precipitaţiilor şi uşoare fenomene de încălzire.


Tot ca o consecinţă a prezenţei fohnului în zonă se remarcă o durată prelungită de strălucire a soarelui de 2000-2100 ore/an, fapt ce determină valori medii anuale de radiaţii solare peste 120 Kcal/cmp.
Temperatura medie anuală a aerului are valori cuprinse între 80 şi 90 C mai coborâte pînă la 50-60 C în zona înaltă. Cele mai scăzute temperaturi se întâlnesc în luna ianuarie -30 C, iar cele mai ridicate în luna iulie 210 C. Primele zile cu temperaturi <00 C se înregistrează în jurul datei de 21 februarie, iar ultima în jurul datei de 21 noiembrie.


Nebulozitatea are aici valori medii anuale mai scăzute de 5-5,5 zecimi iar pe înălţime până la 6 zecimi.
Numărul zilelor senine variază între 155 şi 160 anual.
Precipitaţiile medii multianuale sunt de până la 600 mm cu maxim în iunie, aproximativ 100 mm şi minimum la sfârşitul iernii (februarie 20 mm).


Anual se înregistrează 125-135 zile cu precipitaţii din care 20-30 zile cu ninsoare.
Vântul reflectă cel mai bine circulaţia generală a atmosferei şi are direcţia dominantă din spre sud-vest 14-18% urmată de cea de nord 5-6% sau de vest 4-5% iar calmul atmosferic este de aproximativ 50-60%.
O caracteristică aparte a climei o constituie existenţa topoclimatului cu efect de fohn prezent pe versanţii estici ai Munţilor Trascăului caracterizat prin primăveri timpurii, veri calde şi senine, precipitaţii reduse, toamne lungi şi însorite, condiţii care îmbunătăţesc potenţialul turistic natural al zonei.