Proiecte de hotărâri si rapoarte sedinta 26.07.2018